CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU DOANH SỐ

Baseus Vietnam áp dụng 2 hình thức chiết khấu linh hoạt cho quý đại lý. Tùy theo mô hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp quý đại lý có thể lựa chọn 1 trong các phương thức chiết khấu doanh số phù hợp nhất:

1. Chiết khấu doanh số cộng gộp (theo tháng)

 • Tích lũy tháng tối thiểu 30,000,000 VND: chiết khấu 1%
 • Tích lũy tháng tối thiểu 50,000,000 VND: chiết khấu 2%
 • Tích lũy tháng tối thiểu 90,000,000 VND: chiết khấu 3%
 • Tích lũy tháng tối thiểu 130,000,000 VND: chiết khấu 5%
 •  

2. Chiết khấu doanh số theo giá trị từng đơn hàng

Chiết khấu doanh số theo giá trị mỗi đơn hàng :

 • Đơn hàng tối thiểu 10,000,000 VND: chiết khấu 1%,
 • Đơn hàng tối thiểu 30,000,000 VND: chiết khấu 2%
 • Đơn hàng tối thiểu 50,000,000 VND: chiết khấu 3%
 • Đơn hàng tối thiểu 90,000,000 VND: chiết khấu 5%
 • Thanh toán liền chiết  khấu 2%
 •  

Lưu ý: Những đơn hàng nhỏ lẻ dưới 1 triệu đồng sẽ cộng thêm 10% so với giá sỉ.

3 . Điều kiện áp dụng

Chỉ những đơn hàng thanh toán đúng hạn công nợ mới được tính doanh số .

Doanh số tính chiết khấu là tổng giá trị đơn hàng trước thuế ( giá chưa gồm VAT) và sau khi giảm trừ các chiết khấu/giảm giá/KM (nếu có).

Số tiền chiết khấu sẽ được cấn trừ vào đơn hàng tháng kế tiếp của đại lý và không có giá trị qui đổi thành tiền mặt.

Chỉ áp dụng 1 trong 2 hình thức chiết khấu bên trên, không áp dụng đồng thời cả 2 hình thức.

Các đơn hàng đã áp dụng chiết khấu theo đơn hàng sẽ không được cộng gộp vào doanh số tích lũy theo tháng.